# Benvinguda #elmetalaboratori ## [Accés](http://3.91.178.214/~ellaboratori/) ## Presentació Disseny molt semblant al disseny definitiu de ellaboratori. ## Objectiu d'aquest Espai Els accesos que permet ellaboratori (versió definitiva) son els següents: 1.- [[OldLab]] Accés a ellaboratori de curs anteriors on es poden veure fins a 5 evolucions del web 2.- [[LabTube]], visualitzador i classificador de videos amb tot el material generat 3.- [[Laable]], buscador propi de la base de dades creada 4.- [[LabFlix]], portal on jugar a tots el videojocs desenvolupats 5.- [[la Tesi]], connexió de ellaboratori amb aquesta plataforma 6.- [[Tutorials]], recopilació del temari desenvolupat pels estudiants 7.- [[Mosquit Tigre, el Videjoc]], joc del mosquit tigre programat per a Dipsalut 8.- [[el Joc]], espai híbrid d'aprenentatge entre estudiants d'educació i cicles d'informàtica 9.- [[Identitats Digitals Professionals]], primera versió de la creació de identitats digitals professionals desde centre educatius ## Connexions al Marc Teòric Per aprofundir més en els conceptes que han donat la base teòrica del web accedir a: ### [[elLaboratori.cat]] ## Enllaços al Web ### [Accedir a ellaboratori](http://3.91.178.214/~ellaboratori/) ## Enllaços a la Investigació ### Pàgines següents: ### [[OldLab]] ### [[LabTube]] ### [[Laable]] ### [[LabFlix]] ### [[la Tesi]] ### [[Tutorials]] ### [[Mosquit Tigre, el Videjoc]] ### [[el Joc]] ### [[Identitats Digitals Professionals]] ### Pàgines anteriors: ### [[Benvinguda 21-22]] ### [[Benvinguda 20-21]] ### [[Benvinguda 20-20]] ### [[Benvinguda 19-20]] ### [[300. elMetaLaboratori]]